บริการรับกลึง รับจ้างกลึง รับเหมากลึงตามแบบ ตามตัวอย่างและตามสั่ง
บริการด้วยความซื่อสัตย์ ฝีมือประณีต ราคาเหมาะสม นัดหมายส่งมอบงานตรงเวลา

CHONWISH ENGINEERING LTD.,PART.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง

Precision Machining

  • Jig & Fixture
  • Mould & Die Component
  • Spare Parts
  • Precision & Special Tools
  • Machine Tools
  • Measuring Instrument
  • Rack / Dolly
  • Used Machine
  • Structure / Welding